“ Člověk má rýmu, rakovinu, spalničky, Alzheimerova nemoc má člověka.”

R. Taylor

individuální specifické profesionální

pro rodinné pečovatele i nemocné

Rozhodnutí, stát se domácím (neformálním) pečovatelem pro člověka s Alzheimerovou demencí, znamená přijmout jednu z největších životních výzev. 

Je to odhodlání začít žít od začátku a jinak.

Protože všechno bude úplně jinak. Jako když začnete stavět nový dům. Musíte nejdřív vykopat hluboké základy. Základy ve vaši duši a být odhodlaný zůstat klidný při každém „zakopnutí lopatou.“

Proč doprovázení?

Protože Alzheimerova nemoc není přirozenou součástí stárnutí a je víc než ztráta paměti. 

Alzheimerova nemoc umožňuje nemocnému uvolnit dlouho (často celoživotně) potlačované emoce. Umožňuje jim vyplout napovrch bez možnosti to ovlivnit. Ventilováním těchto emocí dochází k „uzdravování vnitřních ran.“ Při nepochopení tohoto procesu, dochází ke konfliktům, napětí, zvyšování agrese.

“ Zkoušíme komunikovat po svém, važte si nás za to.”

R. Taylor

Naučit se komunikovat s člověkem změněným AN je náročná, ale ne nezvládnutelná disciplína. Je k tomu potřebná „JENOM“ hluboká empatie a nekonečná trpělivost, tolerance a projevování zájmu.

Neexistuje univerzální klíč k pochopení jedinců s touto nemocí, je možné se ale naučit být v souladu s jejich vnitřními myšlenkami a potřebami.

Nastavením správného konceptu péče, který bude fungovat v každodenním životě, je možné s vaším nejbližším prožít vzácné období, které vás může spojit skutečně výjimečným způsobem.

Moje jméno je Tatiana Kročová a nabízím Vám doprovod touto nelehkou cestou ve vašem domácím prostředí.

Odvahu nabídnout vám pomocnou ruku mi dodávají mé, víc jak desetileté zkušenosti s touto prací v zahraničí.
Moje vzdělávání v České alzheimerovské společnosti v Praze (Edukace a trénink poradců – odborné sociální poradenství pro lidi se syndromem demence a jejich rodinné příslušníky), tréninkový kurz komunikace s lidmi s alzheimerovou nemocí ve Vídni a validační kurz podle Naomi Fail.
Jsem také trenérka paměti I. st.. Mluvím nejraději slovensky (jsem slovenka), ale také česky a německy.

Co pro vás ráda udělám

  • V prostředí, které je vám nejpříjemnější (doma, v kavárně, na procházce) vás naučím pochopit alzheimerovu nemoc.
  • Ukážu vám cestu ke člověku změněnému nemocí.
  • Naučím vás s ním komunikovat.
  • Pokusím se s vámi spontánně řešit právě vzniklý problém/konflikt.
  • Umožním vám, na chvíli si odpočinout, věnovat se sobě a svým zájmům.

Budu vám naslouchat abyste se mohli „léčit“ z přítomnosti a měli sílu naslouchat svému nejbližšímu, aby se mohl „léčit“ z minulosti.

Co pro vás nemohu udělat

Poskytnout univerzální radu, protože péče o člověka nemocného alzheimerovou nemocí je tak různá, jak jedinečný je každý z nás.

Bohužel náš sociální a zdravotní systém zatím takto specifickou nemoc pro lidi s alzheimerem nevyhodnotil jako natolik důležitou, aby ji finančně podpořil, proto moje návštěva v případě Vašeho zájmu nemůže být zdarma (700 Kč/hod.). Zdarma je první poznávací schůzka.

Kontaktní údaje